DUYURULAR

 19.06.2017 - TEDAŞ Elektrik Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar

Söz konusu Kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanmak isteyen abonelerin (icralıklar dahil); ilgili Kanunun yayımlandığı 08.03.2017 tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (30.06.2017 tarihine kadar) ilgili Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketine veya Dağıtım/Perakende Satış Şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçelerine ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.

 09.05.2017 - Bağlantı Anlaşması İmzalanması Hk. Duyuru

Yönetmeliğin 9. Maddesinin 2.Fıkrası; ‘’Kendisine Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüzseksen gün süre verilir.’’ hükmü amirdir ve yine Yönetmeliğin 9. Maddesinin 3.Fıkrası; ‘’İlgili gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ve eksiksiz olarak sunmaları halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi kendileriyle otuz gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamakla yükümlüdür:

a)Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde alınması gereken proje onayı ’’ amir hükmü gereği Bağlantı Anlaşmasının  imzalanabilmesi için söz konusu süre içerisinde onaylı projenin Şirketimize sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu geçersiz sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.