OSOS UYGULAMALARI

FIRAT EDAŞ OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS)

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Şifre Temini

Şirketimiz tarafından kurulmuş olan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında sayaçları uzaktan okunan abonelerimiz sayaçlarına ait verileri internet üzerinden takip edebilmeleri için kullanıcı kodu ve şifre verilmeye başlanmıştır.

Bu amaçla OSOS Kullanıcı Hesapları İstek Formu’nu doldurup, tutanakta belirtilen belgeler ile Fırat EDAŞ İl Müdürlükleri Bağlantı ve Ölçüm şefliklerine müracaat ederek Kullanıcı Adı ve Şifrenizi alabilirsiniz.

OSOS KULLANICI HESAPLARI BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FIRAT EDAŞ OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) BAŞVURU

 1. Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 5. Maddesine göre Şirketimizce belirlenen ve Kurulca onaylanan, yıllık aktif elektrik enerji tüketimi 25 MWh ve üzeri olan tüketicilerin, Fırat EDAŞ Otomatik Sayaç Okuma Sistemine bağlantısı yapılacak şekilde kurulum işlemleri yapılmaktadır.
 2. Yıllık aktif elektrik enerjisi tüketimi 25 MWh ve üzeri olan sayaçların bağlantı işlemlerinin başlatılabilmesi için, bölgemizdeki serbest tüketicilerin Fırat EDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerine yazılı olarak veya bilgi@firatedas.com.tr internet adresine e-posta yoluyla başvurması gerekmektedir.

FIRAT EDAŞ OSOS KAPSAMINA DÂHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN, HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ ORTAK ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 1. OSOS kapsamında kullanılacak sayaçların asgari teknik özellikleri
  • 1.1. Sayaçlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli testleri yapılmış ve sistem onay belgesine sahip olacaktır.
  • 1.2. Kullanıldığı ölçü noktasının durumuna göre elektrik piyasası mevzuatında öngörülen asgari özellikleri taşımalıdır.
  • 1.3. Sayaç üzerinde, uzaktan haberleşmeyi sağlamaya yönelik dâhili haberleşme donanımı bulunmalı veya harici haberleşme donanımı ile irtibatı sağlayacak, optik porttan bağımsız, Cl veya RS 485 elektriksel haberleşme portu veya ethernet (RJ45) haberleşme portu bulunmalıdır.
  • 1.4. 01.01.2013 tarihinden itibaren dağıtım şirketinin OSOS sistemine dâhil olacak sayaçlar, enerji kesik olsa dahi, ön kapak ve klemens kapağı açılma müdahalelerini kaydedebilen ve bu bilgilerin haberleşme donanımı üzerinden okunmasına imkân sağlayan özellikte olmalıdır (Ayrıca manyetik alan -mıknatıs- müdahalesi sayısı ve başlama / bitiş tarih ve saatleri konusunda son 10 kayıt sağlanmalıdır. Ancak buna ilişkin gerekli teknik çalışmaların ve teknik dokümanların tamamlanmasını müteakip en geç bir sene sonra geçerli olmak üzere OSOS sistemine dâhil edilecek sayaçlar bu manyetik alan müdahalesi kayıtlarını vermek zorundadır.)
  • 1.5. Sayaçlar yük profili verme özelliğini haiz olmalı, yük profili 15, 30, 60‘ar dakikalık periyotlar kapsamında yapabilmeli, yük profili ölçüm periyotları uzaktan ayarlanabilir olmalıdır. 01.07.2013 tarihinden itibaren dağıtım şirketinin OSOS sistemine dâhil olacak sayaçlar her 15 dakikalık ölçümleri içeren yük profillerini hafızasında en az 90 gün süre ile saklayabilmelidir.
  • 1.6. Sayacın gerçek zaman saatini besleyen pilin ömrü imal tarihinden itibaren en az 10 yıl olmalıdır.
  • 1.7. Sayaçların zaman senkronizasyonu uzaktan yapılabilir olmalıdır.
  • 1.8. OSOS sistemine dâhil olacak sayaçların ana terminalleri arasındaki darbe dayanım gerilimi ilgili standartlara uygun olarak en az 6 kV olmalıdır.
  • 1.9. Sayaçlarda demand bilgisi oluşturma ve sıfırlama işlemi, programlanan tarih-saatte otomatik olarak veya mühür altındaki bir butona basılarak veya haberleşme donanımı üzerinden uzaktan yapılabilmelidir.
  • 1.10. Sayaçlar, ileri ve geri saat (yaz saati uygulaması) uygulamasını otomatik olarak kendisi yapabilmeli veya aynı zamanda uzaktan erişim sağlanarak saat ve gün değişikliği yapılabilmelidir.
 2. GSM şebekelerini destekleyen haberleşme ünitesinin asgari teknik özellikleri
  • 2.1. Standart internet protokollerini (TCP/IP vb.) ve bağlantılarını desteklemelidir.
  • 2.2. Tek bir haberleşme operatörüne bağımlılık olmamalıdır.
  • 2.3. Kontrol merkezi yazılımı ile haberleşmede RSA, DES, 3DES, AES veya BLOWFISH veya uluslararası standarta sahip yüksek güvenliği olan güncel kriptolama algoritmalarından birini desteklemelidir.
  • 2.4. Harici modemlerde en az bir adet sayısal giriş, bir adet sayısal çıkış veya röle çıkış birimi olmalıdır.
  • 2.5. Haberleşme portu ve diğer bağlantı terminallerinin kapağı mühürlenebilir tipte olmalıdır.
  • 2.6. Kimlik doğrulama ve şifreleme yapılabilmelidir.
  • 2.7. Tanımlanan IP veya IP’ler dışında başka bir bağlantıya izin vermemelidir.
  • 2.8. Bu amaçla, haberleşme yetkisine sahip Kontrol merkezinin ve/veya diğer merkezlerin tanıtılması için, cihaza en az bir IP ve bu IP’ler için TCP portları tanımlanabilmelidir.
  • 2.9. Yeni kurulacak OSOS sistemlerinde, dağıtım şirketi tarafından yapılacak planlama çerçevesinde gerek görülmesi halinde haberleşme ünitesi ölçü noktası ile kontrol merkezi arasında çift yönlü haberleşmeyi desteklemelidir.
  • 2.10. Harici modemler üzerinde gerçek zaman saati olmalıdır. Gerçek zaman saatinin ve parametrelerinin değişikliği yerel ve uzaktan yapılabilmeli, bu işlem için şifre koruma özelliği olmalıdır.
  • 2.11. CE Sertifikasına sahip olmalıdır.
  • 2.12. Haberleşmeyi, ölçü noktaları ile kontrol merkezi arasında, GSM/GPRS ve/veya EDGE 900/1800/1900 Class B haberleşme kanalı üzerinden sağlayabilmelidir.
  • 2.13. Üzerindeki RS232, RS485 veya Cl giriş/çıkış ara yüzleri ile; Ölçü Noktaları, haberleşme operatörü ve Kontrol merkezi ile ilgili tanımlamalar, yazılımsal güncellemeler ve haberleşme protokolleri ile ilgili güncellemeler yerel olarak yapılabilmelidir. Ayrıca, haberleşme ünitesi üzerindeki bu tanımlamalar ve güncellemeler Kontrol merkezinden de yapılabilmelidir.
  • 2.14. Sayaca bütünleşik haberleşme modülü kullanılması halinde sayaçların sertifikasyon mührü açılmadan ve sayaç yerinden sökülmeden haberleşme modülü değiştirilebilir olmalıdır.
  • 2.15. Haberleşme ünitesi vasıtasıyla sayaçlardaki verilerinin tamamı veya tercihe göre bir kısmı (tahakkuka esas veriler, günlük yük profili, olay kayıtlar, aktif-reaktif tüketimler, vb)kontrol merkezine transfer edilebilmelidir.
  • 2.16. Harici modemlerde haberleşme ünitesi, aşağıda tanımlanan olaylara ilişkin kayıtları tutmalı (event LOG), bu kayıtların oluşumunu kontrol merkezine uyarı olarak iletebilmeli veya kontrol merkezinden sorgulanabilmelidir.
   • 2.16.1. Uzaktan veya yerel program güncellemeler ve parametre tanımlamaları
   • 2.16.2. Tanımlanan IP dışında yetkisiz IP’den yapılmaya çalışılan erişimler
  • 2.17. En az bağlı olduğu sayacın/sayaçların sağladığı çevresel koşullara uygun olmalıdır.
  • 2.18. Enerji gereksinimi için bağlanacağı ölçü noktasının gerilim seviyesine uygun donanıma (dâhili veya harici) sahip olmalıdır.
  • 2.19. Sinyal seviyesinin düşük olduğu ortamlarda sinyal seviyesinin yükseltilmesi için anten bağlanabilmelidir.
  • 2.20. Haberleşme ünitesi üzerinde enerjinin, GSM şebekesine bağlantı durumunun ve haberleşmenin yapıldığını gösteren uyarı göstergeleri olmalıdır.
  • 2.21. Haberleşme ünitesi, sayaçla haberleşmede en az TS EN62056-21 mod C’ye, göre haberleşmeyi desteklemelidir. Haberleşme hızı, sabit veya değişken olarak seçilebilmelidir.
  • 2.22. Haberleşme ünitesi 220 V (AC) ile beslenebilir olacak, primer ölçüm yapılan noktalarda kullanılacak haberleşme ünitesinin beslemesi 57,8/100 V (AC) olacaktır.
  • 2.23. Modem sayaçla bütünleşik ise, sayacın besleme gerilimi ile aynı olacaktır.
  • 2.24. Elektromanyetik alanlardan etkilenmeyecek bir yapıda olacaktır.
  • 2.25. 50Hz ve +/- %5 Hz frekans aralığında çalışabilir olacaktır.
  • 2.26. Kullanılacak haberleşme üniteleri, sayaçların haberleşme hızına uyum göstermelidir.
  • 2.27. Haberleşme ünitesinin haberleşme parametreleri (baudrate, parity, databit, stopbit, zaman aşımı süresi) ölçü noktasında bulunan sayaca göre değiştirilebilmelidir.
  • 2.28. Haberleşme üniteleri haberleşmenin kesilmesi durumunda veya ayarlanabilen sürede bir kendini otomatik başlatma (reset) özelliğine sahip olmalıdır.
  • 2.29. OSOS sistemine dâhil olacak harici tip haberleşme ünitelerinde şebekedeki dalgalanmalara karşı darbe dayanımı en az 6 kV olmalıdır.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.