Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedelleri2024 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçümleri

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçümlerinin yapılması başlıklı 11 inci maddesi gereğince kullanıcı talepli teknik kalite ölçüm talepleri değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar “Teknik Kalite Ölçümü Bedeli” başlıklı 12. Maddesi kapsamında;

“MADDE 12 (1) Kullanıcının talebi üzerine yapılan teknik kalite ölçümlerinin bedeli, ölçüm sonucunun TS EN 50160:2011 standardına uygun olması durumunda kullanıcı tarafından karşılanır.

(2) Teknik kalite ölçüm cihazının kullanıcı tarafından sağlandığı ya da yapılan ölçüm sonuçlarının TS EN 50160:2011 standardında teknik kalite parametreleri için belirtilen sınır değerleri aşması ve teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuran kullanıcının olmaması durumlarında kullanıcıdan bedel talep edilemez.”

30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Kurul Kararı ile Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli 2024 yılı için aşağıdaki tabloda yer alan bedellerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Teknik Kalite Ölçüm Hizmetleri Bedelleri

2024

Cihaz Sınıfı

Bedel (TL)

AG

OG

S sınıfı

328,0

875,2

A sınıfı

504,7

1346,4

 

2023 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçümleri

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçümlerinin yapılması başlıklı 11 inci maddesi gereğince kullanıcı talepli teknik kalite ölçüm talepleri değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar “Teknik Kalite Ölçümü Bedeli” başlıklı 12. Maddesi kapsamında;

“MADDE 12 (1) Kullanıcının talebi üzerine yapılan teknik kalite ölçümlerinin bedeli, ölçüm sonucunun TS EN 50160:2011 standardına uygun olması durumunda kullanıcı tarafından karşılanır.

(2) Teknik kalite ölçüm cihazının kullanıcı tarafından sağlandığı ya da yapılan ölçüm sonuçlarının TS EN 50160:2011 standardında teknik kalite parametreleri için belirtilen sınır değerleri aşması ve teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuran kullanıcının olmaması durumlarında kullanıcıdan bedel talep edilemez.”

30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kurul Kararı ile Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli 2023 yılı için aşağıdaki tabloda yer alan bedellerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Teknik Kalite Ölçüm Hizmetleri Bedelleri

2023

Cihaz Sınıfı

Bedel (TL)

AG

OG

S sınıfı

202,5

540,3

A sınıfı

311,6

831,2

2022 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçümleri

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçümlerinin yapılması başlıklı 11 inci maddesi gereğince kullanıcı talepli teknik kalite ölçüm talepleri değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar “Teknik Kalite Ölçümü Bedeli” başlıklı 12. Maddesi kapsamında;

“MADDE 12 (1) Kullanıcının talebi üzerine yapılan teknik kalite ölçümlerinin bedeli, ölçüm sonucunun TS EN 50160:2011 standardına uygun olması durumunda kullanıcı tarafından karşılanır.

(2) Teknik kalite ölçüm cihazının kullanıcı tarafından sağlandığı ya da yapılan ölçüm sonuçlarının TS EN 50160:2011 standardında teknik kalite parametreleri için belirtilen sınır değerleri aşması ve teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuran kullanıcının olmaması durumlarında kullanıcıdan bedel talep edilemez.”

31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kurul Kararı ile Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli 2022 yılı için aşağıdaki tabloda yer alan bedellerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Teknik Kalite Ölçüm Hizmetleri Bedelleri

2022

Cihaz Sınıfı

Bedel (TL)

AG

OG

S sınıfı

109,8

293,0

A sınıfı

169,0

458,8

2021 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçümleri

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçümlerinin yapılması başlıklı 11 inci maddesi gereğince kullanıcı talepli teknik kalite ölçüm talepleri değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar “Teknik Kalite Ölçümü Bedeli” başlıklı 12. Maddesi kapsamında;

“MADDE 12 (1) Kullanıcının talebi üzerine yapılan teknik kalite ölçümlerinin bedeli, ölçüm sonucunun TS EN 50160:2011 standardına uygun olması durumunda kullanıcı tarafından karşılanır.

(2) Teknik kalite ölçüm cihazının kullanıcı tarafından sağlandığı ya da yapılan ölçüm sonuçlarının TS EN 50160:2011 standardında teknik kalite parametreleri için belirtilen sınır değerleri aşması ve teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuran kullanıcının olmaması durumlarında kullanıcıdan bedel talep edilemez.”

23.10.2021 tarihli ve 31637 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kurul Kararı ile Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli 2021 yılı için aşağıdaki tabloda yer alan bedellerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Teknik Kalite Ölçüm Hizmetleri Bedelleri

2021

Cihaz Sınıfı

Bedel (TL)

AG

OG

S sınıfı

90,5

241,5

A sınıfı

139,3

371,6

2020 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarih 9040 nolu Kurul Kararı 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında;

  • Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli AG Seviyesinden Bağlı Müşteriler İçin 122,2 TL ve OG Seviyesinden Bağlı Müşteriler İçin 325,9 TL
  • Sayaç Kontrol Hizmeti Bedeli Direkt Bağlı Tek Fazlı Aktif veya Üç Fazlı Aktif ve/veya Reaktif Sayaçlar İçin 24,4 TL ve Akım Trafolu ve/veya Gerilim Trafolu Aktif ve/veya Reaktif Sayaçlar İçin 30,9 TL olarak belirlenmiştir.”

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli ile ilgili olarak;

Şikayet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli, şikâyet başvuru sahibinden tahsil edilir.

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuru sahibi müşteri olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, başvuru sahibinden, ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edilmez.

bağlam menüsü var

2019 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2013 Tarih 4799 nolu Kurul Kararı Gereği 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında;

  • Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli AG Seviyesinden Bağlı Müşteriler İçin 110,6 TL ve OG Seviyesinden Bağlı Müşteriler İçin 294,8 TL
  • Sayaç Kontrol Hizmeti Bedeli Direkt Bağlı Tek Fazlı Aktif veya Üç Fazlı Aktif ve/veya Reaktif Sayaçlar İçin 22,1 TL ve Akım Trafolu ve/veya Gerilim Trafolu Aktif ve/veya Reaktif Sayaçlar İçin 27,9 TL olarak belirlenmiştir.”

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli ile ilgili olarak;

Şikayet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli, şikâyet başvuru sahibinden tahsil edilir.

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuru sahibi müşteri olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, başvuru sahibinden, ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edilmez.

                 

2018 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2013 Tarih 4799 nolu Kurul Kararı Gereği 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında;

  • Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli AG Seviyesinden Bağlı Müşteriler İçin 102,7 TL ve OG Seviyesinden Bağlı Müşteriler İçin 273,9 TL
  • Sayaç Kontrol Hizmeti Bedeli Direkt Bağlı Tek Fazlı Aktif veya Üç Fazlı Aktif ve/veya Reaktif Sayaçlar İçin 18,1 TL ve Akım Trafolu ve/veya Gerilim Trafolu Aktif ve/veya Reaktif Sayaçlar İçin 23,0 TL olarak belirlenmiştir.”

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli ile ilgili olarak;

Şikayet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli, şikâyet başvuru sahibinden tahsil edilir.

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuru sahibi müşteri olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, başvuru sahibinden, ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edilmez.

2017 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2013 tarihli 4799 nolu Kurul Kararı gereği 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli AG seviyesinden bağlı müşteriler için 90,09 TL ve OG seviyesinden bağlı müşteriler için 242,4 TL olarak belirlenmiştir.”

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli ile ilgili olarak;

Şikayet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli, şikâyet başvuru sahibinden tahsil edilir.

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuru sahibi müşteri olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, başvuru sahibinden, ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edilmez.

2016 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2013 tarihli 4799 nolu Kurul Kararı gereği 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli AG seviyesinden bağlı müşteriler için 84,74 TL ve OG seviyesinden bağlı müşteriler için 225,99 TL olarak belirlenmiştir.”

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli ile ilgili olarak;

Şikayet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli, şikâyet başvuru sahibinden tahsil edilir.

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuru sahibi müşteri olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, başvuru sahibinden, ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edilmez.

2015 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2013 tarihli 4799 nolu Kurul Kararı gereği 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli AG seviyesinden bağlı müşteriler için 77,88 TL ve OG seviyesinden bağlı müşteriler için 207,69 TL olarak belirlenmiştir.

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli ile ilgili olarak;

Şikayet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli, şikâyet başvuru sahibinden tahsil edilir.

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuru sahibi müşteri olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, başvuru sahibinden, ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edilmez.

2014 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2013 tarihli 4799 nolu Kurul Kararı gereği 01.01.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli AG seviyesinden bağlı müşteriler için 72 TL ve OG seviyesinden bağlı müşteriler için 192 TL olarak belirlenmiştir.

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli ile ilgili olarak;

Şikayet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli, şikâyet başvuru sahibinden tahsil edilir.

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuru sahibi müşteri olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, başvuru sahibinden, ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edilmez.

Zorunlu Çerezler
Her Zaman Etkin
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada işlemleriniz kaydedilerek sizlerin davranış alışkanlıkları analiz edilmekte ve bu yolla kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel içeriklerin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
İşlevsellik Çerezleri
Bu çerezler bölgeye göre dil seçiminin sağlanması gibi sitemizin işlevselliğini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezler türüne göre onayınıza tabii olarak kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Tümünü Kabul Et" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.

Tercihlerinizi Özelleştirin