LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

 10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR OLAN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Resmi Gazete’de 18.01.2018 Tarihli 7590 sayılı yayımlanan Kurul Kararı "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin" Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim "Çatı Mevzuatı" hakkındaki Duyuruyu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

10 kW’a (10 kW dahil) kadar olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

"Yönetmeliğin 11. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

 

10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU

 10 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

·        EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2021 tarihli 10687-5 Karar No’su çerçevesinde; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’in 36. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2022 yılı için tahsil edilecek başvuru bedeli;

BAŞVURU BEDELİ

2022

GÜÇ ARALIĞI

BEDEL (TL)

0-250 kW (250 kW dahil)

0

250 kW üzeri

1149,4+KDV

 

·        Dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

·        EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2021 tarihli 10687-8 Karar No’su çerçevesinde; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’in 36. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2022 yılı için tahsil edilecek işlem bedeli;

İŞLEM BEDELLERİ

2022

İŞLEM TÜRÜ

BEDEL (TL)

Pay Devri

0

Diğer İşlemler

731,1+KDV

 

* Dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim işlem bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

 

Hesap Sahibi     :  Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası   :  Gazi Caddesi / Elazığ Şubesi
TRY IBAN No     :  TR 880001001781316250895900

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


 10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR OLAN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Resmi Gazete’de 18.01.2018 Tarihli 7590 sayılı yayımlanan Kurul Kararı "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin" Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim "Çatı Mevzuatı" hakkındaki Duyuruyu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

10 kW’a (10 kW dahil) kadar olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

"Yönetmeliğin 11. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

 

10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU

 10 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.
Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.

Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Lisanssız Üretim Tesisi Devir Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi ve Birleşme, Bölünme, Unvan ve Nev’i Değişikliği ile Pay Devri Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.
Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Termal Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Veri İletişim Şartnamesini görüntülemek İçin tıklayınız.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın 24/12/2020 tarihli 9872 Karar No’su çerçevesinde; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’in 36. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2021 yılı için tahsil edilecek başvuru bedeli;

BAŞVURU BEDELİ: 
0-250 kW (250 kW dahil) tesisler 0-TL
250 kW üstü tesisler için 947,50-TL + KDV

Hesap Sahibi     :  Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası   :  Gazi Caddesi / Elazığ Şubesi
TRY IBAN No     :  TR 880001001781316250895900

*Tutarın 2021 yılı 250 kW üstü tesisler için 947,50-TL + KDV olarak yatırılması ve dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

 10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR OLAN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Resmi Gazete’de 18.01.2018 Tarihli 7590 sayılı yayımlanan Kurul Kararı "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin" Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim "Çatı Mevzuatı" hakkındaki Duyuruyu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

10 kW’a (10 kW dahil) kadar olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

"Yönetmeliğin 11. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

 

10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU

 10 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.
Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.

Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Lisanssız Üretim Tesisi Devir Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi ve Birleşme, Bölünme, Unvan ve Nev’i Değişikliği ile Pay Devri Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.
Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Termal Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.
Veri İletişim Şartnamesini görüntülemek İçin tıklayınız

 

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

EPDK KURUL KARARI İŞLEM BEDELİ
EPDK KURUL KARARI EDAŞ SİSTEM İŞLETİM BEDELİ
EPDK KURUL KARARI BAŞVURU BEDELİ

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığının 24/12/2019 tarihli ve 32841861-110.05.99-57861 sayılı Başkanlık Makamına Müzekkeresi çerçevesinde; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2020 yılı için tahsil edilecek başvuru bedelinin aşağıda yer aldığı şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

BAŞVURU BEDELİ: 
0-250 kW (250 kW dahil) tesisler 0 TL
250 kW üstü tesisler için 830,9 TL + KDV

02.10.2013 Tarih ve 28783 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:
Hesap Sahibi : Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası : Gazi Caddesi / Elazığ Şubesi
TRY IBAN No : TR 880001001781316250895900

*Tutarın 2020 yılı 250 kW üstü tesisler için 830,9 TL + KDV olarak yatırılması ve dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ İLE İLGİLİ BAŞVURULAR FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAKTIR VE LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM İLE İLGİLİ TÜM SÜREÇLER FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Lisanssız üretim başvuruları Yönetmeliğin 12 inci fıkrası uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca evrak ve teknik yönden değerlendirmelere bu aydan (MAYIS) itibaren başlanacaktır.
 10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR OLAN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Resmi Gazete’de 18.01.2018 Tarihli 7590 sayılı yayımlanan Kurul Kararı "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin" Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim "Çatı Mevzuatı" hakkındaki Duyuruyu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

10 kW’a (10 kW dahil) kadar olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

"Yönetmeliğin 11. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

 

10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU

 10 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik’e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.
Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması Dosyasına Erişmek İçin tıklayınız.

Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Lisanssız Üretim Tesisi Devir Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi ve Birleşme, Bölünme, Unvan ve Nev’i Değişikliği ile Pay Devri Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesini görüntülemek için tıklayınız.
Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.
RES-GES Teknik Değerlendirme Formuna ulaşmak için tıklayınız.
Veri İletişim Şartnamesini görüntülemek İçin tıklayınız

 

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


BAŞVURU ÜCRETİ MAKBUZU/DEKONTU
Hesap Sahibi : Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası : Gazi Caddesi / Elazığ Şubesi TRY IBAN No : TR 880001001781316250895900
Başvuru Bedeli : 250 kW'ya kadar olan üretim tesisleri için 0 TL (KDV Dahil)(250 kW dahil), 250 kW üstü tesisler için 751,55 TL + KDV

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ İLE İLGİLİ BAŞVURULAR FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAKTIR VE LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM İLE İLGİLİ TÜM SÜREÇLER FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

 10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR OLAN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

Resmi Gazete’de 18.01.2018 Tarihli 7590 sayılı yayımlanan Kurul Kararı "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin" Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim "Çatı Mevzuatı" hakkındaki Duyuruyu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

10 kW’a (10 kW dahil) kadar olan Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Yol Haritasını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

"Yönetmeliğin 7. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında Güneş Enerjine Dayalı Lisanssız Üretim" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4)

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu

 

10 kW’A (10 kW DAHİL) KADAR LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU

 10 kW ÜZERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURULAR

ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME, KAPASİTE DURUM RAPORU VE ANLAŞMALAR

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin" 10.Mad/2. Fıkrası gereği "Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alacak Genel Hükümler" aşağıdaki linklerde yayınlanmıştır.

"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ
Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-1)
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu (EK-2)LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


02.10.2013 Tarih ve 28783 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:
ZIRAAT BANKASI GAZİ CADDESİ/ELAZIĞ ŞUBESİ TRY IBAN: TR880001001781316250895900
BAŞVURU BEDELİ: 
0-250 kW (250 kW dahil) tesisler 0 TL
250 kW üstü tesisler için 596,48 TL + KDV

*Tutarın 2018 yılı için 250kW'a (250 kW dahil) kadar olan tesisler için 0,00 TL, 250 kW üstü tesisler için 596,48 TL + %18 KDV olarak yatırılması ve dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME, KAPASİTE DURUM RAPORU VE ANLAŞMALAR

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin" 10.Mad/2. Fıkrası gereği "Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alacak Genel Hükümler" aşağıdaki linklerde yayınlanmıştır.

"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

VERİ İLETİŞİM SİSTEMİ ŞARTNAME ve EKLERİ

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


02.10.2013 Tarih ve 28783 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:
ZIRAAT BANKASI GAZİ CADDESİ/ELAZIĞ ŞUBESİ TRY IBAN: TR880001001781316250895900
BAŞVURU BEDELİ: 
0-250 kW (250 kW dahil) tesisler 0 TL
250 kW üstü tesisler için 536,41 TL + KDV

*Tutarın 2017 yılı için 250kW'a (250 kW dahil) kadar olan tesisler için 0,00 TL, 250 kW üstü tesisler için 536,41 TL + %18 KDV olarak yatırılması ve dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME, KAPASİTE DURUM RAPORU VE ANLAŞMALAR

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin" 10.Mad/2. Fıkrası gereği "Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alacak Genel Hükümler" aşağıdaki linklerde yayınlanmıştır.

"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ
"Veri İletişim Şartnamesini"  Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından yayınlanan "Aralık Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından yayınlanan "Ağustos Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından yayınlanan "Mayıs Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


10.03.2012 Tarih ve 28229 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:
ZIRAAT BANKASI GAZİ CADDESİ/ELAZIĞ ŞUBESİ TRY IBAN: TR880001001781316250895900

BAŞVURU BEDELİ:
0-250 kW'ya kadar olan üretim tesisleri için 0 TL
250 kW üstü tesisler için 500 TL + KDV

ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME, KAPASİTE DURUM RAPORU VE ANLAŞMALAR

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin" 10.Mad/2. Fıkrası gereği "Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alacak Genel Hükümler" aşağıdaki linklerde yayınlanmıştır.

"Lisanssız Elektrik Üretimi" Başvurusu Evraklarını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ
"Veri İletişim Şartnamesini"  Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından yayınlanan "Aralık Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından yayınlanan "Ağustos Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde 10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü Tarafından yayınlanan "Mayıs Ayı" Kapasite Tahsis Tablosu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KAPASİTE DURUM RAPORU


10.03.2012 Tarih ve 28229 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Uyarınca Hesap Numaramız:
ZIRAAT BANKASI GAZİ CADDESİ/ELAZIĞ ŞUBESİ TRY IBAN: TR880001001781316250895900

BAŞVURU BEDELİ:
0-250 kW'ya kadar olan üretim tesisleri için 0 TL
250 kW üstü tesisler için 500 TL + KDV

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.