İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri, potansiyel tehlike arz eden durumları belirlemek, değerlendirmek, kontrol etmek ve bütün çalışanlarımız ile paylaşmak.
  • • Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı ve güvenliğine uygun koruyucu malzeme seçimi yapmak,
  • • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi için yasal mevzuatları takip etmek,
  • • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamasında yıllık hedefleri belirlemek ve çalışanlarımızın sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteği almalarını sağlamak.
  • • Faaliyetlerimiz içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike arz edebilecek risk unsurlarını periyodik olarak gözden geçirmek, gerekli önlemleri almak.
  • • Acil eylem (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) planları gereği riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek,
  • • İş Sağlığı ve Güvenliğinin başarıyla uygulanmasının ancak kurum çalışanlarının tamamının ortak katılımı ve kurum kültürü haline getirmekle mümkün olduğuna inanmak,