Tarihçe

2013
2013

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun ve Elektrik Piyasası Gelir ve Tarife Düzenlemesi kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin ilgili maddeleri ile EPDK’nın Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasları hakkındaki kararı gereğince dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesinin zorunlu olması nedeniyle; Fırat EDAŞ’ın Perakende faaliyetleri “Kısmi Bölünme” modeli ile Fırat Elektrik Perakende Satış AŞ’ye (Fırat EPSAŞ’a) devredilmiştir.

2010
2010

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.10.2010 tarih ve 2010/86 sayılı kararı ile TEDAŞ’ın Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’deki %100 hissesinin AKSA Elektrik Perakende Satış AŞ’ye satılmasına karar verilmiş, 31.12.2010 tarihi itibariyle de Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmış olup 01.10.2011 tarihi itibariyle de fiili devir gerçekleşmiştir.

2005
2005

TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli Müessese Müdürlükleri olarak faaliyet gösterirken, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.04.2004 tarih 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınması neticesinde, Ana Sözleşmesi; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden düzenlenip 25.01.2005 tarihinde onaylanan Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli illerinde elektrik dağıtımı faaliyetinde bulunmak üzere Fırat EDAŞ kurulmuş ve Ticaret Siciline 01.03.2005 tarihinde tescili yapılmıştır.

Özelleşme İdaresi Başkanlığı’nın 31.01.2005 tarih 991 sayılı yazısı ekinde gönderilen Ana Sözleşmeye istinaden, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 17.02.2005 tarih ve 7-88 sayılı kararı ile merkezi Trabzon’da Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kuruluş işlemlerinin tamamlanması ve faaliyete geçirilmesi ve bölge içerisinde yer alan Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli elektrik dağıtım müesseselerinin faaliyet alanı içerisinde kalan idari, mali ve hukuki iş ve işlemler ile her türlü faaliyetlerinin Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. adı altında yürütülmesine karar verilmiştir.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.