ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz “elektrik dağıtım” sektöründe, faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkları kaynağında azaltmak için iş süreçlerinde gerekli önlemleri almak,

Kirliliğin önlenmesi amacıyla; kaynağında önlenemeyen atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,

Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği kapsamda ilgili tüm uygunluk yükümlülüklerini sağlamak,

Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,

Faaliyetlerin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutmak,

Çevre Yönetimi ile ilgili tüm çalışmalara çalışanların da katılımını sağlayıp, oluşturulan çevre bilincini sürekli olarak tüm araçlarla desteklemek,

Gelecek nesillerden bizlere emanet bırakılmış olan çevremizi onlara kirletmeden teslim etmek.